Vreedzame School Mediatoren

29-09-2020
Vandaag ontvingen de nieuwe mediatoren hun diploma en herkenbare hesje op het podium.
De afgelopen weken hebben zij de training gevolgd en zijn nu klaar voor het bemiddelen bij conflicten in de pauzes.
Gefeliciteerd!

Ouders aan het woord

"Mijn kind krijgt extra hulp bij onderdelen die moeizamer verlopen. "

"Als ouder kun je altijd met je vraag en/of klacht terecht bij de desbetreffende persoon en wordt er naar je geluisterd."