Peuterspeelzaal Speelmolen

In onze school bevindt zich peuterspeelzaal De Speelmolen, onderdeel van Kinderopvang Purmerend. Dit is een VVE-peuterspeelzaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Dit betekent dat er extra aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling van de peuters in voorbereiding op de basisschool. Door afstemming van de gebruikte methodes, thema’s, activiteiten en goed overleg zorgen we voor afstemming tussen school en peuterspeelzaal. Dat is herkenbaar voor kinderen en zo is de overgang naar school minder groot. Dat komt het leren ten goede!

Al vanaf jonge leeftijd raken de kinderen bekend met het gebouw en de gang van zaken in de school, waardoor de doorstroom naar groep 1 heel natuurlijk verloopt. Dit levert pedagogische basisveiligheid op, een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling en groei. Bij de overgang naar groep 1 is er een goed contact tussen de pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal en de kleuterleerkrachten en vindt uitwisseling van informatie over de ontwikkeling van het kind plaats.
 
Ook voor de ouders is het plezierig als zij de school al leren kennen ver voorafgaand aan het moment dat hun kind vier jaar wordt. U maakt alvast kennis met het ritme van de basisschool en de gang van zaken op obs Wheermolen. U bent daardoor beter in staat om bewust voor onze school te kiezen of juist af te wijzen als de basisschool waar uw kind later naar toe gaat.
 
Klik hier als u meer wilt weten over peuterspeelzaal De Speelmolen.
 

Ouders aan het woord

"De school denkt mee over mijn kind. Mijn kind krijgt extra hulp bij onderdelen die moeizamer verlopen."

"Het contact tussen leerkracht en leerlingen is heel positief. De leerkrachten zijn erg betrokken. Zij zijn graag aanwezig bij een sporttoernooi en doen toneelstukjes bij de opening van projectweken of bijvoorbeeld Kinderboekenweek."