Naschoolse activiteiten

Samen met partners als Cultuurhuis Wherelant en Spurd worden naschoolse activiteiten aangeboden in de school. Deze zijn niet alleen toegankelijk voor de leerlingen van Wheermolen, maar voor alle kinderen uit de wijk.
 
Spelen en sporten
Voor de lichamelijke en de emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen structureel aan sport doen. Dat gaat het best door lid te zijn van een sportvereniging. Om kennis te maken met verenigingssport voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren de lokale sportverenigingen buitenschoolse toernooien en -activiteiten voor deze leeftijdsgroep zoals hockey, handbal, dammen, peanutbal, korfbal, voetbal, schaken en atletiek. We hebben een sportcommissie (twee ouders van de oudervereniging en een leerkracht) die bekijkt aan welke van deze sportactiviteiten de school mee gaat doen. Voorafgaand aan het toernooi worden de kinderen en hun ouders door de sportcommissie schriftelijk op de hoogte gebracht van alle noodzakelijke wetenswaardigheden rond het betreffende toernooi. Ons motto daarbij is: kennismaken is belangrijker dan winnen!
 

Leerlingen aan het woord

"In de klassen zitten niet te veel en niet te weinig kinderen."

"Als je je niet fijn voelt kun je altijd naar leraren gaan en dat is best fijn."