Naschoolse activiteiten

Samen met partners als Cultuurhuis Wherelant en Spurd worden met ingang van schooljaar 2017-2018 naschoolse activiteiten aangeboden in de school. Deze zijn niet alleen toegankelijk voor de leerlingen van obs Wheermolen, maar voor alle kinderen uit de wijk.
 
Spelen en sporten
Voor de lichamelijke en de emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen structureel aan sport doen. Dat gaat het best door lid te zijn van een sportvereniging. Om kennis te maken met verenigingssport voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren de lokale sportverenigingen buitenschoolse toernooien en -activiteiten voor deze leeftijdsgroep zoals hockey, handbal, dammen, peanutbal, korfbal, voetbal, schaken en atletiek. We hebben een sportcommissie (twee ouders van de oudervereniging en een leerkracht) die bekijkt aan welke van deze sportactiviteiten de school mee gaat doen. Voorafgaand aan het toernooi worden de kinderen en hun ouders door de sportcommissie schriftelijk op de hoogte gebracht van alle noodzakelijke wetenswaardigheden rond het betreffende toernooi. Ons motto daarbij is: kennismaken is belangrijker dan winnen!
 

Ouders aan het woord

"Mijn kind krijgt extra hulp bij onderdelen die moeizamer verlopen. "

"Als ouder kun je altijd met je vraag en/of klacht terecht bij de desbetreffende persoon en wordt er naar je geluisterd."