Onze nieuwe huissstijl en website

17-05-2018
Het afgelopen jaar hebben we gekeken hoe we obs Wheermolen beter voor het voetlicht kunnen brengen bij ouders, zowel de ouders die hun kind op bij ons op school hebben als ouders die op zoek zijn naar een school. Hiervoor hebben we een plan gemaakt. Een nieuw logo en een nieuwe website maken daar onderdeel van uit.
Wij hebben daarbij aangesloten bij het huisstijltraject van ons schoolbestuur OPSPOOR, een stichting met 37 scholen in Purmerend en omliggende gemeenten. OPSPOOR heeft ervoor gekozen om met één naam en één herkenbaar gezicht naar buiten te treden. Samen laten we zien waar wij als stichting voor staan, daarom krijgen alle OPSPOOR scholen in de periode 2017-2018 een nieuwe huisstijl. 

Ons nieuwe logo symboliseert de regio waarin wij werken, met zeven stippen voor de zeven gemeentes waarin onze scholen gevestigd zijn. Bij OPSPOOR werken zo'n 750 medewerkers dagelijks met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van kinderen. Binnen de stichting vinden we onderwijsontwikkeling erg belangrijk en leerkrachten leren onderling met én van elkaar. Zo kunnen we ook binnen de Wheermolenschool profiteren van waardevolle ervaring, nieuwe inzichten en toekomstgericht onderwijs. 
Daarnaast laten we in ons logo de veelkleurigheid van onze school zien.

Voor de communicatie met onze ouders gebruiken we het ouderportaal: een handig en veilig platform voor het maken van afspraken, berichten sturen aan leerkrachten en het delen van foto's en documenten. 

Leerlingen aan het woord

"Dat de meesters en juffen echt top les geven op een leuke manier."

"Als je iets wil onderzoeken of er meer over wilt weten, dan gaat dat gemakkelijk en je wordt goed geholpen."