Vertrouwen

Bij ons kun je zijn wie je bent!
Vertrouwen krijg je onder andere door het vergroten van de zelfstandigheid. Dat betekent dat je zelf vaardigheden en strategieën om te leren kunt toepassen. Je kunt op jezelf reflecteren en ziet oorzaak en gevolg van je eigen handelen. Je maakt zelf keuzes en bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces en gedrag. Leerlingen, leerkrachten, ouders en omgeving spelen daarbij allemaal een eigen rol. Het resultaat is gemotiveerde leerlingen die zelfstandig aan het (eigen) werk zijn met een begeleidende rol voor de leerkracht en ouders. Dat schept vertrouwen op een goede toekomst in onze 21e eeuwse samenleving.
 

Ouders aan het woord

"Mijn kind krijgt extra hulp bij onderdelen die moeizamer verlopen. "

"Als ouder kun je altijd met je vraag en/of klacht terecht bij de desbetreffende persoon en wordt er naar je geluisterd."