Overzicht nieuws

Nieuwbouwplannen Wheermolen
11-09-2020
| Hoera! De nieuwbouwplannen van obs Wheermolen krijgen in rap tempo steeds meer vorm.

Ouders aan het woord

"De school denkt mee over mijn kind. Mijn kind krijgt extra hulp bij onderdelen die moeizamer verlopen."

"Het contact tussen leerkracht en leerlingen is heel positief. De leerkrachten zijn erg betrokken. Zij zijn graag aanwezig bij een sporttoernooi en doen toneelstukjes bij de opening van projectweken of bijvoorbeeld Kinderboekenweek."